Leczenie Choroby Parkinsona Warszawa

Choroba Parkinsona

Jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych zaburzeń ruchowych jest choroba Parkinsona.

Choroba Parkinsona jest drugim co do częstości występowania (po chorobie Alzheimera) schorzeniem zwyrodnieniowym ośrodkowego układu nerwowego. Ocenia się, że w Polsce na chorobę Parkinsona cierpi ok. 80 tysięcy, a nawet 100 tysięcy osób, a corocznie przybywa od 4 do 8 tys. nowych przypadków. Do charakterystycznych objawów tej choroby należą: drżenie spoczynkowe, wzmożona sztywność mięśniowa, spowolnienie ruchowe i zaburzenia postawy, które pojawiają się w bardziej zaawansowanym procesie chorobowym. Zaczym u chorego postawi się rozpoznanie choroby Parkinsona na podstawie objawów ruchowych istnieje okres określany mianem okresu przedklinicznego z mało charakterystycznymi objawami takimi jak, zaburzenia węchowe, zaparcia, depresja, oraz zaburzenia snu. Każdy pacjent na chorobę Parkinsona choruje inaczej i posiada własne doświadczenia związane z tą chorobą dlatego sposób leczenia uzależniony jest w głównej mierze od stadium klinicznego zaawansowania i jest bardzo zindywidualizowany.

We wczesnych okresach choroby dużą rolę odgrywają metody niefarmakologiczne, np.: wsparcie ze strony grupy, właściwa edukacja, ćwiczenia fizyczne i odpowiednie odżywianie. Podstawową farmakoterapii choroby Parkinsona jest leczeniem preparatami zawierającymi lewodopę.

W zaawansowanej postaci choroby Parkinsona, często po wielu latach dopaterapii, zaczynają pojawiać się niepożądane objawy leczenia pod postacią zespołów przełączeniowych „on-off” oraz dyskinez fazy „on”. Dyskinezy te mają charakter pląsawiczy, rzadziej przebiegają pod postacią bolesnych dystonicznych skurczów mięśni kończyn dolnych lub ruchów balicznych. Objawy uboczne farmakoterapii, w szczególności zespoły „on-off” i silne ruchy mimowolne, mogą stać się bardzo uciążliwe i w dużym stopniu dezorganizować życie chorych.

W szczególności zaawansowana postać choroby jest wyzwaniem dla pacjenta i jego opiekunów. Pacjenci tacy wymagają wysokospecjalistycznych metod leczenia i skoordynowanej opieki. Od ponad 10 lat pacjenci w Polsce mają dostęp do najnowocześniejszych, refundowanych metod leczenia, takich jak metoda głębokiej stymulację mózgu (ang. deep brain stimulation – DBS).

Michał Sobstyl Neurochirurg z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń ruchowych z
zastosowaniem metody głębokiej stymulacji mózgu i metod ablacyjnych w leczeniu następujących
schorzeń:
• Choroby Parkinsona
• Uogólnionej dystonii
• Kręczu karku
• Dystonii połowiczej
• Zespołu Meige
• Drżenia samoistnego
• Drżenia pourazowego – drżenia Holmes’a
• Drżenia w przebiegu stwardnienia rozsianego

Leczenie choroby parkinsona

Wpisy dotyczące leczenia Choroby Parkinsona

Close Menu